11 & 12 oktober 2017

Workshops

Ieder jaar geven wij onze deelnemers tijdens de Netwerkdagen een platform voor het geven van workshops. Goede workshops zijn niet alleen fun, maar ook nog eens ontzettend leerzaam. Mensen leren namelijk nog altijd het beste door te doen. Juist het feit dat mensen in een workshop actief deelnemen in plaats van passief te luisteren, verhoogd het (leer) effect enorm.

De workshop is bij voorbaat een plek om geïnspireerd te raken door andere deelnemers. De prettige omgeving van een workshop kan een uitermate sterke boost geven aan de creativiteit. Vaak winnen workshops nog meer aan kracht door de aanwezigheid van deelnemers uit de verschillende organisatieonderdelen. Vandaar ook onze keuze voor dit platform. 

Workshop Maatschappelijk verantwoord ondernemen op 11 oktober 2017 om 16.00uur:Workshop Maatschappelijk verantwoord Ondernemen

Verhoog de maatschappelijke waarde van uw onderneming door u actief in te zetten in de Noordoostpolder. Laat u inspireren door de drie sprekers die graag hun ervaringen met u delen. 

De drie sprekers voor u zijn:

  • Mark Hilderink - MCM Marknesse
  • Harry Binnemars - Rabobank
  • Maaike Wolf - Comsi

Locatie: Bosbadhal / zaal bovenWorkshop Cybercrime op donderdag 12 oktober 2017 om 16.00uur

Workshop Cybercrime – mij overkomt het toch niet.

Cybercriminaliteit het is aan de orde van de dag. Regelmatig zijn er berichten in het nieuws over bedrijven die gehackt zijn of dat er ergens gegevens van personen op straat zijn komen te liggen na een datalek. Veel ondernemers denken te onrechte dat het hen niet zal gebeuren – want wat valt er nu eenmaal bij hen te halen?

In deze sessie gaan wij een aantal vormen van Cybercriminaliteit uitleggen en u ook een aantal handvaten meegeven hoe u zelf een aantal eenvoudige stappen kunt nemen om uw bedrijf beter te beveiligen tegen hackers en cybercriminelen

Locatie : Bosbadhal / zaal bovenWorkshop werk en mantelzorg 12 oktober 2017WERK & MANTELZORG BUZZ ON TOUR

Heeft u medewerkers in dienst die ook mantelzorger zijn?
Eén op de zes werknemers combineert werk met langdurige zorg voor een naaste. De grootste groep mantelzorgers is tussen de 45 en 65 jaar. Bijna de helft geeft aan het zwaar te vinden om hun baan met zorgtaken te combineren.

Gevolg voor de medewerker:
stress, verzuim, uitval. Gevolg voor u: hoge kosten door verminderde productiviteit en vervanging in geval van ziekteverzuim.

Waar vindt u oplossingen?
Bijvoorbeeld biedt de overheid een regeling voor langdurend zorgverlof (Wet Aanpassing Arbeidsduur) waarbij werktaken bijgesteld kunnen worden.

Programma 12 oktober Werk&Mantelzorg Buzz on tour

14.00u
Ontvangst met koffie en iets lekkers door de gemeente Noordoostpolder.

14.15u
Tafelgesprek in de Buzz: ‘Werk en Mantelzorg, mijn zorg? ’ met werkende mantelzorgers, HRM afdeling, Rabobank, ambassadeurs van Werk&Mantelzorg en wethouder Hennie Bogaards-Simonse.

15.15u
Speeddates tussen werkgevers en werkende mantelzorgers over een goede match tussen werk en zorg.

16.00u
De Buzz rijdt naar de volgende halte, maar Steunpunt Mantelzorg Carrefour blijft om met u na te praten, informatie te verstrekken en ervaringen uit te wisselen!

Kunt u er niet bij zijn, maar wenst u wel ondersteuning bij dit belangrijke, actuele thema? Het

Steunpunt Mantelzorg helpt u en uw medewerkers graag verder!


Stichting Carrefour Steunpunt Mantelzorg
Harmen Visserplein 6 Emmeloord
E mantelzorg@carrefour.nu
T (0527) 630000
I www.carrefour.nu